Rekrutacja

Ankieta dla kandydata

Pokaż strony »

Zasady rekrutacji do kl. 1 LO

ZASADY REKRUTACJI DO I KLASY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO Nr 1 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019   Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Rozporządzenia Ministra …

Pokaż strony »