↑ Powrót do Dokumenty

Systemy oceniania

Systemy oceniania i wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów:

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język niemiecki

Język hiszpański

Historia

Historia i społeczeństwo

Wiedza o społeczeństwie

Fizyka

Chemia

Biologia

Informatyka

Przyroda

Edukacja dla bezpieczeństwa

Przedsiębiorczość, Ekonomia w praktyce

Bezpieczeństwo publiczne

Wiedza o kulturze

Religia

Etyka