Dokumenty

Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania

Pokaż strony »

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania: Język polski Matematyka Język angielski Język niemiecki Język hiszpański Historia, Historia i społeczeństwo, Wiedza o społeczeństwie Fizyka Chemia Biologia Geografia Informatyka Przyroda Edukacja dla bezpieczeństwa Przedsiębiorczość, Ekonomia w praktyce Bezpieczeństwo Publiczne Wiedza o kulturze Wychowanie fizyczne Religia

Pokaż strony »