↑ Powrót do Aktywność

Samorząd Szkolny

Skład samorządu szkolnego

  Opiekunowie:

Pani mgr Hanna Jasińska i Pani mgr Ewa Betscher

  Prezydium:

PRZEWODNICZĄCY: Cezary Kruk 1A
ZASTĘPCA: Błażej Mocha 1B, Wojciech Kosowski 1C
SEKRETARZ: Cyprian Pułkowski 1A
ZESPÓŁ ds. PROMOCJI SZKOŁY: Amelia Białecka 1B, Aleksandra Rowicka 1D

 PONADTO GOSPODARZ, ZASTĘPCA 
I SKARBNIK Z KAŻDEJ KLASY 
ORAZ KAŻDY KTO CHCE DZIAŁAĆ ☺