↑ Powrót do Aktywność

Samorząd Szkolny

Skład samorządu szkolnego

  Opiekunowie:

Pani mgr Hanna Jasińska i Pani mgr Ewa Betscher

  Prezydium:

PRZEWODNICZĄCA: Patrycja Włodarczyk kl. III B
ZASTĘPCA: Aleksandra Ławniczak kl. III C
SEKRETARZ: Marcin Chmulak kl. III A
SKARBNIK: Sylwia Ossowska kl. III B

 

PONADTO GOSPODARZ, ZASTĘPCA 
I SKARBNIK Z KAŻDEJ KLASY 
ORAZ KAŻDY KTO CHCE DZIAŁAĆ ☺