Aktywność

Samorząd Szkolny

Skład samorządu szkolnego   Opiekunowie: Pani mgr Hanna Jasińska i Pani mgr Ewa Betscher   Prezydium: PRZEWODNICZĄCA: Patrycja Włodarczyk kl. III B ZASTĘPCA: Aleksandra Ławniczak kl. III C SEKRETARZ: Marcin Chmulak kl. III A SKARBNIK: Sylwia Ossowska kl. III B   PONADTO GOSPODARZ, ZASTĘPCA  I SKARBNIK Z KAŻDEJ KLASY  ORAZ KAŻDY KTO CHCE DZIAŁAĆ ☺

Pokaż strony »

Zajęcia pozalekcyjne

Oferujemy naszym uczniom następujące zajęcia dodatkowe: ZAJĘCIA DODATKOWE PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU MATURALNEGO

Pokaż strony »

Konkursy

Pokaż strony »