«

»

Wrz 04

Zebrania z Rodzicami

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z Rodzicami. Odbędzie się ono we wtorek 10 września 2019 r. o godz. 17:00. Numery sal, w których odbędą się spotkania, zostaną wywieszone przy wejściu do szkoły.