«

»

Gru 09

Rada Rodziców – numer konta

Wpłaty na Radę Rodziców można realizować na konto o numerze:

75 8335 0003 0100 2818 3000 0010