«

»

Sty 08

Rzecznik Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia jest organem powołanym do ochrony uczniów, ich wolności i praw, zagwarantowanych w dokumentach międzynarodowych i aktach prawnych wydanych przez Sejm oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

a) do obowiązków należy:
– przestrzeganie praw ucznia
– rozwijanie zainteresowań ucznia
– rozwiązywanie problematyki ucznia
– współpraca z innymi organizacjami (szczególnie z Samorządem Uczniowskim)

b) do uprawnień należy:
– rozpatrywanie wpływających skarg
– samodzielność w ich badaniu
– wydawanie poleceń zgodnych z normami zasad

c) wszelkie uwagi należy zgłaszać osobiście ks. Stanisławowi Fydzie
(lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: stanfyda@wp.pl)