«

»

Paź 03

Terminy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 W PRUSZCZU GDAŃSKIM

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

3 września

2. Biwak integracyjny kas pierwszych

12 września – 14 września

3. Zebrania z rodzicami

10 września

4. Konsultacje z Rodzicami

16 października

5. Propozycje ocen śródokresowych

9 listopada

6. Zebranie z Rodzicami

13 listopada

7. Zakończenie I semestru

21 grudnia

8. Przerwa świąteczna

23 grudnia – 31 grudnia

9. Zebrania z Rodzicami

8 stycznia

10. Ferie zimowe

11 lutego – 24 lutego

11. Propozycje ocen końcowych dla klas III

15 marca

12. Zebrania z Rodzicami

19 marca

13. Przerwa wiosenna

18 kwietnia – 23 kwietnia

14. Zakończenie roku szkolnego dla klas III

26 kwietnia

15. Propozycja ocen końcoworocznych dla klas I i III

14 maja

16. Zebranie z rodzicami

14 maja

17. Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

21 czerwca