«

»

Wrz 12

NAUCZYCIELE

NAUCZYCIELE PRZEDMIOTÓW W LO – ROK SZKOLNY 2017/2018

Religia
– ks. Stanisław Fyda – nauczyciel dyplomowany

Język polski
– mgr Barbara Chmielińska – nauczyciel dyplomowany
– mgr Irena Podwysocka – nauczyciel dyplomowany
– mgr Hanna Ziółkowska – nauczyciel dyplomowany

Język angielski
– mgr Justyna Ołowska – nauczyciel dyplomowany
– mgr Małgorzata Giedroyć – nauczyciel dyplomowany
– mgr Magdalena Hałasińska – nauczyciel dyplomowany
– mgr Katarzyna Matejuk – nauczyciel dyplomowany
– mgr Maciej Michałowski – nauczyciel mianowany

Język niemiecki
– mgr Monika Strzałkowska – nauczyciel dyplomowany
– mgr Małgorzata Wyrzykowska – nauczyciel dyplomowany

Język hiszpański
– mgr inż. Ewelina Jońca-Perez – nauczyciel kontraktowy

Matematyka
– mgr Alina Chmielecka – nauczyciel dyplomowany
– mgr Anna Kruczkowska – nauczyciel dyplomowany
– dr inż. Krzysztof Kabat – nauczyciel dyplomowany
– mgr Artur Sobczyk – nauczyciel kontraktowy

Historia, Wiedza o społeczeństwie, Historia i społeczeństwo
– mgr Iwona Bawor – nauczyciel dyplomowany
– mgr Andrzej Dziekan – nauczyciel mianowany
– dr Artur Jendrzejewski – nauczyciel dyplomowany

Biologia
– mgr Aleksandra Sprusińska – nauczyciel

Geografia
– mgr Katarzyna Rutkowska – nauczyciel dyplomowany

Fizyka
– mgr Iwona Zielińska – nauczyciel dyplomowany
– mgr Małgorzata Koprowska – nauczyciel dyplomowany

Chemia
– mgr Małgorzata Baj – nauczyciel mianowany
– mgr Irena Łepkowska – nauczyciel mianowany

Informatyka
– dr Artur Jendrzejewski – nauczyciel dyplomowany

Bezpieczeństwo publiczne
– dr Artur Jendrzejewski – nauczyciel dyplomowany

Przedsiębiorczość
– mgr Patrycja Szymańska – nauczyciel kontraktowy

Edukacja dla bezpieczeństwa
– mgr Renata Żółtowłos – nauczyciel kontraktowy

Wiedza o kulturze
– mgr Grzegorz Borsuk – nauczyciel dyplomowany

Wychowanie fizyczne
– mgr Bartosz Berlik – nauczyciel mianowany
– mgr Hanna Jasińska – nauczyciel dyplomowany
– mgr Piotr Kwaśniak – nauczyciel dyplomowany
– mgr Barbara Papierkiewicz – nauczyciel dyplomowany